Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen is voor Cordeel geen modetrend, maar een manier van handelen. Onze missie luidt dan ook als volgt: “Transforming the future as the fastest builder by focussing on innovation to create smart, energy-efficient and low-carbon solutions”. In 2012 heeft Cordeel zetel Temse hierin de eerste stappen gezet met het bekomen van het ISO 14001 managementsysteem. Een klein decennium later engageren we ons actief om minder CO2 uit te stoten bij onze activiteiten en onderschrijven we de VN-ontwikkelingsdoelstellingen om duurzaamheid om te zetten in de praktijk.
Sustainability Strategy

Duurzaamheidsstrategie

Als algemene richtlijn voor haar duurzaamheidsstrategie heeft Cordeel Group gekozen voor de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties.  Door onze acties te verbinden aan de SDG's van de VN erkennen we de impact en de rol die we spelen bij het helpen bereiken van deze globale doelstellingen.

Meer weten 

CO2-prestatieladder

CO2-prestatieladder

Cordeel Group en een groot aantal van haar dochterondernemingen zetten zich in voor een verlaging van de CO2-uitstoot. Dit in het kader van onze missie: "Transforming the future as the fastest builder by focussing on innovation to create smart, energy-efficient and low-carbon solutions". De CO2 -prestatieladder biedt ons de perfecte maatstaf om dit in de praktijk te realiseren.

Meer weten