Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

De Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDG's (Sustainable Development Goals) zijn in 2015 vastgesteld door Verenigde Naties als een mondiale duurzame ontwikkelingsagenda tegen 2030.  Alle 193 landen van de Algemene Vergadering van de VN hebben deze resolutie aangenomen. Ze bestaan uit 17 wereldwijde doelen die tegen 2030 moeten worden bereikt. De 17 gedefinieerde doelstellingen dekken onderwerpen zoals gezondheid, armoede, onderwijs, minder ongelijkheid, het verbeteren van arbeidsomstandigheden en het streven naar duurzame steden en verantwoorde productie. 

Ontdek ons duurzaamheidsrapport 2023 

Cordeel goes green! Samen ondernemen voor een duurzame toekomst. 

Wij streven ernaar een echt positieve impact te hebben op de duurzaamheid van de wereld door trouw te blijven aan onze missie: 'Transforming the future as the fastest builder by focussing on innovation to create smart, energy-efficient and low-carbon solutions' en tegelijkertijd te streven naar gelukkige medewerkers.

Met de lancering van ons eerste ESG-verslag (Environmental - Social- Governance) geven we duurzaamheid een centrale plaats in ons bedrijf.  Bij Cordeel Group zetten we ons in om de wereld voor iedereen een betere plek te maken. Tegelijkertijd hopen we mensen en organisaties te inspireren om actief mee te werken aan een duurzame toekomst.  Wij zijn bereid deze spannende uitdaging aan te gaan en onze activiteiten en processen voortdurend te verbeteren om dit doel te bereiken.

"Onze ambitie is om een toonaangevend voorbeeld te worden in de bouwwereld en om andere bedrijven aan te moedigen om te bouwen aan een duurzamere wereld."

Een doeltreffende ESG-startegie

Cordeel Group heeft als algemene richtlijn voor onze duurzaamheidsstrategie gekozen voor de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.  Door onze acties te verbinden aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN erkennen we de impact en de rol die we spelen bij het helpen bereiken van deze globale doelstellingen.  Cordeel streeft ernaar om tegen het einde van 2022 alle 17 SDG's ten minste één keer te hebben aangehaald in haar dagelijkse activiteiten.  We hebben de SDG's gebruikt om te bepalen waar we de meeste impact kunnen hebben met onze ESG-initiatieven, wat heeft geresulteerd in 11 SDG's.  Cordeel Group is al actief bezig met de implementatie van een aantal van deze SDG's, met name op milieugebied.

SDGs Cordeel Group
Sustainability report 2022

We willen actief bijdragen aan het actieplan om de mensheid te bevrijden van armoede, vrede en welzijn voor alle mensen te verzekeren en de planeet weer op weg te zetten naar duurzame toekomst tegen 2030.Om een echte verandering in de samenleving teweeg te brengen en duurzaamheid in al onze activiteiten te verankeren, hebben wij een strategie ontwikkeld. Deze strategie stuurt onze verbeteringen en toekomstige initiatieven door gemeenschappelijke prioriteiten en duidelijke doelstellingen vast te stellen. De strategie biedt ons ook een kader om onze prestaties te meten en onszelf verantwoordelijk te houden voor de komende jaren.

Onze corporate sustainability bestaat uit drie pijlers: Milieu, Sociaal en Bestuur. Voor elke pijler hebben wij een algemeen ambitiestatement en een aantal aandachtsgebieden vastgesteld. Deze aandachtsgebieden zijn de duurzaamheidsthema's die wij belangrijk vinden voor zowel ons bedrijf als voor onze stakeholders. Het duurzaamheidsprogramma van Cordeel is en blijft in voortdurende ontwikkeling, een reis van leren en verbeteren.

Ontdek het rapport