Meer energieflexibiliteit voor de eindgebruiker

Virtual-Power werkt de flexibiliteit van de eindklant, ofwel “DSM” (Demand Side Management) uit in het energiecontract en vermarkt dit.

Virtual-Power* wil de energietransitie tot bij de eindklant brengen. We werken de flexibiliteit van de eindklant, “DSM” (Demand Side Management) uit in het energiecontract van de klant zelf en vermarkten dit. De klant profiteert hierdoor van een goedkoper energiecontract, een kleinere ecologische voetafdruk en draagt bij aan de uitbouw van  duurzame energie.

Bij Virtual Power zorgen wij ervoor dat hernieuwbare energie wordt ingezet op het moment dat deze maximaal aanwezig is om zo de energiefactuur te optimaliseren.

*”Een virtuele elektriciteitscentrale is een netwerk van gedecentraliseerde stroomproductie-eenheden in een elektriciteitsnetwerk. Deze worden op centrale wijze gecontroleerd, maar blijven onafhankelijk in hun werking en eigendom”.

Meer over Virtual-Power