Bio-based bouwmaterialen

Het hoofddoel van C-biotech is het bieden van duurzame oplossingen voor de bouwsector, steden en de hele samenleving. Wij gebruiken industriële hennep als bioraffinaderij om biomassa te produceren die kan worden gebruikt in isolatiematerialen, hennephout, gevelbekleding en in technische oplossingen zoals laadstations en verkeerspalen.

Biobased bouwmaterialen zijn de sleutel tot vermindering van de koolstofuitstoot van de bouwsector, die momenteel 40% bijdraagt aan de wereldwijde uitstoot. Door de benodigde biomassa lokaal te produceren, kan men de toeleveringsketens en de transportenergie aanzienlijk beperken. We bevorderen hiermee circulariteit en bieden steden een middel om aan hun ESG-profiel te werken. We kunnen letterlijk verkeersborden van de stad IN de stad laten groeien. Circulairder wordt het niet. Er is een reden waarom de EU green deal vermeldt: "Verbetering van de energie-efficiëntie in de bouwsector zal een sleutelrol spelen bij het bereiken van koolstofneutraliteit tegen 2050, een doel dat is vastgelegd in de Europese Green Deal. Hennep kan een belangrijke rol spelen bij het bereiken van deze doelstelling."

En er is meer. Met hennep saneert C-biotech bovendien historisch vervuilde bodems (bv. PFOS, zware metalen) op een ecologische en natuurlijke manier. Dankzij onze biogebaseerde materialen proberen we er ook voor te zorgen dat sanering ook loont voor de boer die de vervuilde grond niet kan gebruiken om gewassen te oogsten.

Meer over C-biotech