De natuur inschakelen om een efficiënte en succesvolle energie strategie te realiseren

De natuur inschakelen om een efficiënte en succesvolle energie strategie te realiseren, dat is waar het bij C-ground om draait. Dankzij onze unieke en gepatenteerde technologie slagen wij erin om uw energieverbruik en -productie perfect op elkaar af te stemmen. Dit doormiddel van onze energie heuvels, beter bekend als hydro-batterijen.

Bij Cordeel staan we nooit stil. We blijven daarom continu zoeken naar nieuwe strategieën om op een innovatieve en duurzame manier hernieuwbare energie op te wekken. In een veranderend energielandschap trachten we zoveel mogelijk energie te produceren met hernieuwbare energiebronnen en in te zetten op piekregulering en energiebuffering.

Energy hills

Onze unieke en gepatenteerde Energy hills, of Energie heuvels, zijn even krachtig, als mooi. Het  zijn krachtige hydrobatterijen die energie-assets regelen en tegelijkertijd fungeren als ecologische landmarks. Dit concept is geschikt voor de herontwikkeling van brownfields (terreinen die vanwege bodemverontreiniging niet meer gebruikt kunnen worden), verlaten industrieterreinen, historische stortplaatsen,…

Dankzij deze unieke en gepatenteerde technologie, slagen wij erin om energieproductie en -verbruik perfect op elkaar af te stemmen. Dit door een heuvel te bouwen van ongeveer 40 meter hoog met bovenaan een waterreservoir. We gebruiken een overschot aan groene stroom om water op te pompen en slaan dit dan op in het waterreservoir. Het water in het reservoir kunnen we nadien dan inschakelen om turbines aan te drijven en op die manier opnieuw stroom op te wekken wanneer nodig.

Samen met de talloze andere energie oplossingen die we binnen Cordeel Group ontwikkelen, zorgt C-ground zo mee voor een duurzamere toekomst en hogere winst voor iedereen.

Meer over C-ground